5-ELEMENT-FILOSOFIEN

Typiske eksempler på forskellige adfærdsmønstre ved brug af 5-element-filosofien

Earth-Element-DK.jpg

Ubalancer i de 5-elementer kan bruges som et evalueringsredskab til en behandlingsplan.

Fortidens Kinesiske filosofi etablerede de fem grundlæggende elementer af ild, jord, metal, vand og træ, der findes i universet og dermed også i mennesket. Hvert af de fem elementer er forbundet med en række faktorer, for eksempel kroppens primære organer, sanseorganer, kropsvæv, farver, sæsoner, klima og følelser.

Eventuelle abnorme reaktioner på nogen af ​ovenstående faktorer kan indikere en ubalance i det relaterede element. Dette kan være relateret til de respektive meridianer og deres organer og kan bruges som supplerende oplysninger til bedre at forstå patientens sygehistorie.

Et typisk eksempel: En kvindelig patient kommer med symptomer langs milt-/pancreasmeridianen, såsom negleproblemer eller knyster svarende til grundleddet på storetåens mediale side, problemer i livmoderen, fordøjelsesproblemer, eller mave- samt brystsmerter på den laterale side af brystet. Samtidig klager patienten måske også over ubalancer indenfor det tilhørende jordelement. Dette kan vise sig som overbelastninger mht. det fedtholdige bindevæv, idet patienten kan have problemer med vægten, eller psykologisk være en “opmærksomhedskrævende” person, konstant på udkig efter sympati. Måske har hun også en monoton stemme, uanset hvad om hun udtrykker om det er glæde eller sorg. Hun vil ofte vælge gule farver i sin påklædning og boligindretning.

Patienten vil desuden ofte lide af blod-sukkerubalance og vil have problemer med at styre behovet for stimulanser, såsom cigaretter, alkohol, slik og simple (hurtige) kulhydrater så som pasta, kager og brød.

Ved at kombinere de Kinesiske meridianer og 5-element-filosofien, sammen med videnskaben om zoneterapien forklarer det, hvorfor organzoner under fødderne sommetider er meget følsomme, selv om patientens sygehistorie ikke relaterer sig til disse organer, eller omvendt, hvorfor nogle zoner ikke er følsomme, selvom det var forventet.

De samlede observationer vil betyde, at terapeuten bedre kan tilrettelægge en fyldestgørende behandling, til gavn for patienten. Læs mere om forskellige adfærdsmønstre relateret til sygdomme